Canary Wharf – Summary of Canary Wharf

4E. Canary Wharf

Ceist Páipéar II 2012

“Sa scéal Cúrsa Eitilte, léiríonn Orna Ní Choileáin go héifeachtach dúinn na baic agus na castaí a chuirtear in aghaidh Theo agus é ag iarraidh dul chun bualadh lena ghrá Alana in Montréal.”Déan plé gairid ar an ráiteas sin.                              (40 marc)

Freagra Samplach:

Tarlaíonn bac ina dhiaidh baic sa scéal Cúrsa Eitilte (Flight Race) ón chéad nóiméad go dtí nóiméad deiridh an scéil thinneallaigh (nail-biting) seo agus éiríonn leis an údar, dar liomsa, constaicí agus fadhbanna inchreidte (credible problems) a chruthú do Theo i gcaitheamh an scéil ar bhealach an-nádúrtha éifeachtach.

I dtosach báire (First of all) ceapann Theo gur leor an leathanach clóbhuailte lena uimhir thagartha (the printed page with his reference number) chun a chárta bordála a fháil ach go tobann tá air ticéad bheith aige freisin. Ansin ‘fineáil eile. Bac eile.’ – mar is eol do dhuine ar bith a d’eitil le haerlíne bheagchostais (lowbudget airline) ní hannamh go gcuirtear iallach ar phaisinéirí (that passengers are obliged) íoc go daor as cúpla cileagram breise bheith ina málaí taistil.

Ní hannamh ach oiread go mbíonn na paisinéirí go léir ar an eitleán nuair a nochtar go bhfuil neamhord éigin (when some defect is revealed) ag cur moille gan choinne ar dhul ar eite (causing an unexpected delay in take-off) an eitleáin. Bhíos féin uair nó dhó ar eitleán ag a raibh fadhbanna lena chóras aerchóirithe (the ventilation system) - fadhbanna a chuir moill inairithe (significant delay) ar an eitilt.  Ar ais sa chríochfort (in the terminal) fógraítear do na paisinéirí go mbeidh ar chuid acu eitilt go Londan agus aistriú ansin a dhéanamh go Montréal agus go mbeidh ar an chuid eile dul go dtí Páras ar dtús.  Gan amhras cuirtear Theo bocht leis an dream a mbeidh orthu eitilt go Páras ar dtús.  Níl Theo pioc sásta leis sin ach nuair a thaispeánann sé a chárta dílseachta d’fheidhmeannach na haerlíne (when he shows his loyalty card to the airline official), míníonn sí dó gurb é sin an chúis go bhfuil airsean dul leis an dara grúpa ós rud é go bhfuair sé an eitilt saor in aisce ar a chuid pointí eitilte. Tá an méid sin inchreidte go leor freisin.  Nach mbíonn mionchló (small print) de shíor ag baint le tairiscintí speisialta (special offers) a bhíonn ar siúl ag na comhlachtaí taistil.

B’fhéidir nach minic, áfach, a tharlaíonn ionsaí sceimhlitheoireachta (terrorist attack) ag aerfort idirnáisiúnta ach tuigtear do chách go dtarlaíonn a leithéid agus níl sé taobh amuigh de theorainneacha féidearthachta (it isn’t beyond the bounds of possibility) go ndúnfaí aerfort Pierre Elliott de dheasca a leithéid d’eachtra agus go mb’éigean d’eitleán tuirlingt a dhéanamh ina mhalairt d’aerfort.

Ar uaire freisin, éiríonn bac i ndiaidh baic os comhar an duine sa tslí ina ndéanann Orla Ní Choileáin cur síos orthu sa ghearrscéal Cúrsa Eitilte ach sa deireadh thiar thall (at the end of it all), bíonn toradh na maitheasa ar na trioblóidí go léir (there is a happy outcome on all the troubles) mar a tharlaíonn sa scéal seo. Mar is léir do Theo agus dúinne mar léitheoirí ag deireadh an scéil seo go mb’fhéidir nach mbeadh Alana beo murar tharla na baic bhearránacha seo uile (all these annoying hindrances) do Theo agus é ar a bhealach go Montréal lena feiceáil.