Ceisteanna ar an chlár faoi bhundúchasaigh agus Éireannaigh san Astráil
(Louis De Paor)

1 Cén spéis faoi leith a bhí ag Louis De Paor a thug chun na hAstráile é?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. Cén bhliain ar tháinig na chéad coilínigh chun na hAstráile?

________________________________________________________________________________________

3. Cad a thug siad ar an Astráil agus cad is brí leis an ainm sin i nGaeilge?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4. Cérbh é Redmond Barry?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5. Cár saolaíodh Bill Brock?

__________________________________________________________________________________________

6. Cad a rinne na Gurindji in 1966?

__________________________________________________________________________________________

7. Cad a bhunaigh Gary Foley le bundúchasaigh eile i ngairdín theach na Parlaiminte?

__________________________________________________________________________________________

8. Cén tslí shiombalach ar thug Príomh-Aire na hAstráile an talamh ar ais?

__________________________________________________________________________________________

9. Ainmnigh cosúlacht amháin idir eispéireas na mbundúchasach
agus scéal mhuintir na hÉireann atá luaite ag deireadh an scannáin.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Comments are closed