Mandela
(gluais don chlár nuachta ar bhás agus bheatha Nelson Mandela)

i ngéibheann in captivity
i gcaitheamh a shaoil in the course of his life
ina bhaile dhúchais in his hometown
ag caoineadh weeping
ag ceiliúradh celebrating
seachtaine náisiúnta mairgní national week of mourning
sochraid stáit state funeral
ceannairí an domhain leaders of the world
comhbhrón condolence
leabhar comhbhróin book of condolences
ómós respect
laoch hero
dúshláin challenges
constaicí a shárú to overcome obstacles
treoir direction
comhairle a thabhairt to give advice
Chas sé le hoibrithe de chuid Dunnes He met with Dunnes’ workers
tionchar faoi leith particular influence
sa phróiseas síochána in the peace process
toghcháin a reáchtáil to run elections
scuaine queue
duine amháin ina n-aigne one person in their mind
sceimhlitheoir terrorist
polasaí sceimhlitheoireachta policy of terrorism
siombail na síochána symbol of peace
ilghnéitheach multifarious
ilchiníoch multi-racial
tuar ceatha rainbow
gafa arrested
Déanann íobairt rófhada cloch den chroí Sacrifice that endures too long hardens the heart.
móraigeanta broad-minded
ísealaicme lower class
caimiléireacht corruption
comhionannas equality
fás growth
forbairt development

Comments are closed