Fáilte is fiche romhaibh go dtí ár suíomh!  Tá súil agam go mbainfidh sibh tairbhe agus taitneamh as! Is mé Alison Maybury stiúrthóir agus táim i mo cheannaire ar Roinn na Gaeilge i gColáiste Choilm ó 2017 ar aghaidh.   Tá Stair fhada niamhrach ag an Choláiste maidir le múineadh na Gaeilge. Bunaíodh an Coláiste i 1843 d’fhonn an Ghaeilge agus talmhaíocht a mhúineadh d’aos óg na tíre.  Sa bhliain 1845 chuir Seán Ó Donnabháin agus J. T. Coffey dhá cheann de na chéad téacsleabhair riamh ar fáil d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge: ‘A Grammar of the Irish Language’ agus ‘A Primer of the Irish Language’.  Bhí múinteoirí cumasacha fostaithe ag an Choláiste san fhichiú haois freisin, scolairí amhail Coslett Ó Cuinn a d’aistrigh an Tiomna Nua go Gaeilge, Oisín Ó Ceallaigh agus Harry Lush gan ach triúr díobh a lua. Tá súil agam go leana an suíomh saor oscailte seo an traidisiún uasal fiúntach céanna.
Tá an-áthas orm go bhfuil ár suíomh nua thuas agus ag obair i gceart faoi dheireadh thiar thall! Tá sé á dtógáil againn fós agus is í an aidhm atá ag Garry, Alison, Tristan agus agam féin ná go mbeidh sé úsáideach agus taitneamhach do gach duine.  Is mise Áine Stokes.  Chaith mé tamall measartha fada thar lear mar mhúinteoir san Ostair agus san Fhrainc ach faoi láthair táim  ar ais arís sa bhaile ag obair i Scoil na hOllscoile Caitlicí i mBlá Cliath.  Caithfidh mé a rá gur breá liom bheith ag obair le déagóirí agus le daoine óga.  Maidir le múineadh na Gaeilge, taitníonn an cur chuig beoga bríomhar idirghníomhach liom i mo ranganna.  Thógamar an suíomh seo chun foinse ábhartha bainteach a chur ar fáil do dhaltaí agus do mhúinteoirí araon. Go mbaine sibh sásamh, sult agus spraoi as!
Haigh a chairde, is mé Tristan, as tír dhúchais Yeats domsa! Táim lánsásta bheith i mo bhall de Roinn na Gaeilge anois agus a bheith páirteach san obair spreagúil seo ar shuíomh saor na Gaeilge.  Tá suim mhór agamsa sna teangacha agus sa cheol.   Seinnim an t-orgán agus is stiúrthóir ar chór sa scoil mé.  Sine Nomine an ‘easpa ainm’ atá air. Creid nó ná creid is uirlis an-éifeachtach í an ceol chun teanga ar bith a fhoghlaim i gceart, go háirithe más mian le duine blas binn agus snas saibhir a chur ar rithim agus ghuthú na bhfocal.  Beidh mise ag déanamh machnamh as seo amach ar bhealaí éagsúla arbh fhéidir linn an ceol a úsáid chun foghlaim na Gaeilge a dhéanamh níos taitneamhaí do lucht foghlamtha na teanga.  Bainigí spórt agus craic as an suíomh spraíúil seo agus cuimhnigí ar an seanfhocal : ‘An té a bhfuil briathar binn ar a bhéal, beidh ceol i gcónaí ina chroí aige!’
 James Bannigan Tá mé paiseanta faoi conas is féidir pobail agus gnólachtaí a nascadh lena chéile agus conas is féidir an úsáid is éifeachtaí a bhaint as teicneolaíochtaí agus as an nGréasán Domhanda féin. Thosaigh mo shlí bheatha an-óg ar fad mar a d’fhás mé suas i ngnó teaghlaigh le beirt tuismitheoirí a raibh féith na fiontraíochta go smior iontu. Bhí baint i gcónaí agam le gnólachtaí, le lucht sóláthar seirbhísí tacaíochta, agus tá taithí mhór faighte agam ar conas dul i ngleic le buanéilimh a bhíonn de shíor ag athrú sa saol nua-aoiseach seo. Tá taithí ghairmiúil agam in earnálacha ilgnéitheacha amhail: lónadóireacht, oiliúint ar chonradh agus chaith mé tréimhsí fada ag obair in institiúidí Oideachas Iarchéime fosta. I láthair na huaire bím i mbun sainchúrsa leibheal 8 i dTáirgeadh Meán Digiteach sa DIT (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath). Is í an aidhm ghinearálta a bhíonn agam i mo shaol proifisiúnta ná na rudaí is fearr a dhéantar in Éirinn a chur ar fáil don domhan ar fad trí úsáid fhónta a bhaint as an teicneolaíocht is úire agus as an nGréasán Domhanda i gcoitinne mar creidim go daingean go mbíonn a lán i gcónaí le tairiscint ag muintir na hÉireann sa réimse iontach mear-athraithe seo. Más mian leat labhairt liom is féidir dul i dteagmháil le Garry Bannister ag a bhfuil mo shonraí teagmhála go léir nó is féidir freisin mo phróifíl a fháil ar LinkedIn – ie.linkedin.com / i / jamesbannigan