Tá áthas orainne an saorshuíomh Gaeilge seo a sheoladh do lucht foghlamtha na Gaeilge agus mar fhoinse d’ábhair fhiúntacha i gcomhair daltaí a bhíonn ag ullmhú do Státscrúduithe na hÉireann. Is suíomh oscailte agus saor é. Cuirtear fáilte roimh rannpháirtithe ó institiúidí oideachais ar bith teacht i dteagmháil linn más mian leo ábhar dá gcuid féin a chur ar fáil saor in aisce ar an suíomh seo don phobal mór. Labhraítear an Ghaeilge!
We are very pleased to launch this totally free Irish Study Site for those who want to learn Irish or for those who would like free access to materials when preparing for any State Examinations in Irish. It is an open and free site. Contributors from any educational institutions thoughout Ireland are warmly invited to send materials to this site and if they are useful, they will be posted.
Má tá ceist nó tairiscint nó smaoineamh ar bith ar mhaith a roinnt le foireann an tsuímh, déan teagmháil linn ag an seoladh ríomhphoist thíos:

Lisa NiLoingsigh

Comments are closed