Dónall Óg

(Ní fios cé chum an dán seo)

*An cumha sa dán ‘Dónall Óg’

  • Feictear an chumha sa dán ‘Dónáll Óg mar tá cailín fágtha ina haonar nuair a d’fhág a buachaill í.  Tá an dealramh ar an scéal go bhfuil sí ag feitheamh clainne mar cloiseann sí ‘focal trom ó lucht an bhéadáin’cumha ar an gcailín mar is cuimhin léi na laethanta breátha a bhí aici ach anois sí gan a grá.
  • a lán den chumha sa chéad véarsa faoi ghrá neamhbhuan an bhuachalla. Deir an file linn go raibh a ghrá cosúil le sneachta a leánn go tapa, nó le gaineamh sa mhuir, nó le leoithne gaoithe trasna gairdíní, nó le tuile thréan a thagann agus a imíonn gan ach an damáiste a rinne a fhágáil ina diaidh.

  • Sa dara véarsa tá cumha ar an fhile anois mar níor éist sí lena mháthair.  Dar leis an fhile bhí a máthair ró-dhéanach lena comhairle chiallmhar mar bhí an dochar déanta cheana féin. Mar a deir an file sa dán ba ‘é fál ar an ngort é i ndiaidh na foghla.’
  • Ach is é an véarsa deireanach atá an chumha is mó le fáil dar liomsa mar is amhlaidh gur ghoid an buachaill suarach seo gach rud ón chailín bhocht.  Ghoid sé gach bóthar roimpi, ghoid sé a cuid aislingí uaithi, ghoid sé glaine a croí uaithi agus tagann brón mór orainne nuair léimid líne dheiridh an dáin ina ndeir an file linn go bhfuil an-eagla uirthi gur ghoid sé fiú Dia féin uaithi.