Óchón! A Donncha

Rugadh Pádraig Ó hÉigeartaigh (1871 -1936) i gCiarraí. Phós sé cailín as Conamara agus bhí cónaí orthu i Springfield, Massachusetts.  Bádh a mac go tragóideach nuair a bhí sé 6 bliana d’aois.

*An fhearg sa dán ‘Óchón a Dhonncha’ le Pádraig Ó hÉigeartaigh

  • Feictear an fearg sa dán ‘Ochón a Dhonncha’ mar chaill athair a mhac óg nuair nach raibh an páiste sin ach sé bliana d’aois. Is amhlaidh gur bádh an buachaill bocht go tragóideach agus é ar a bhealach abhaile ón scoil.
  • Sa chéad véarsa tá fearg ar an fhile nuair a fheiceann sé an uaigh bheag chaol agus nuair a smaoiníonn sé go bhfuil corp a mhic ina luí sa talamh fuar.  Tá an fearg an-mhór air, is dócha, mar ní amháin gur chaill sé a mhac óg ach cuireann sé isteach go mór ar an fhile nach raibh sé ábalta an leanbh a adhlacadh in uaigh in Éirinn ach oiread.

  • Sa dara véarsa tagann fearg ar an fhile nuair a fheiceann sé na bláthanna feoite a bhí lán de bheatha tamall beag roimhe sin, amhail a mhac féin.  Tá fearg as cuimse air nuair a thuigeann sé nach dtiocfaidh a mhac chuige a thuilleadh anois chun áthas a chur ar a chroí.
  • Sa tríú véarsa tá fearg ar an fhile cráite freisin nuair a smaoiníonn sé ar bhás a mhic san fharraige mhór. Tá fearg ar an fhile leis féin nuair a smaoiníonn sé nach raibh seisean ná aon duine eile ann chun cabhrú lena mhac in am a ghátair. Ta file chomh feargach sin go bhfuil sé réidh dul síos go hifrinn chun a mhac a fháil ar ais. Tá línte deiridh an dáin lán den fhearg, dar liomsa.