Óchón! A Donncha

Rugadh Pádraig Ó hÉigeartaigh (1871 -1936) i gCiarraí. Phós sé cailín as Conamara agus bhí cónaí orthu i Springfield, Massachusetts.  Bádh a mac go tragóideach nuair a bhí sé 6 bliana d’aois.

*An uaigneas sa dán ‘Óchón a Dhonncha’ le Pádraig Ó hÉigeartaigh

  • Feictear an t-uaigneas sa dán ‘Ochón a Dhonncha’ mar chaill athair a mhac óg nuair nach raibh an páiste sin ach sé bliana d’aois. Is amhlaidh gur bádh an buachaill bocht go tragóideach agus é ar a bhealach abhaile ón scoil.
  • Sa chéad véarsa tá uaigneas ar an fhile nuair a fheiceann sé an uaigh bheag chaol agus nuair a smaoiníonn sé go bhfuil corp a mhic ina luí sa talamh fuar.  Tá an t-athair trína chéile ar fad mar ní amháin gur chaill sé a mhac óg ach cuireann sé isteach go mór ar an fhile nach raibh sé ábalta an leanbh a adhlacadh in uaigh in Éirinn.

  • Sa dara véarsa tagann uaigneas ar an fhile nuair a fheiceann sé na bláthanna feoite a bhí lán de bheatha tamall beag roimhe sin, amhail a mhac féin.  Tá brón as cuimse air nuair a thuigeann sé nach dtiocfaidh a mhac chuige a thuilleadh anois chun áthas a chur ar a chroí.
  • Sa tríú véarsa is cinnte go raibh uaigneas ar an mhac óg nuair nach raibh aon duine ann chun cabhrú leis in am a ghátair. Tá an oiread sin den uaigneas ar an athair go bhfuil seisean sásta dul go hifrinn fiú chun a mhac a fháil ar ais.  Tá línte deiridh an dáin an-chumasach ar fad, dar liom.